top of page

đẹp nhưng có set mini nhỏ chuyên đi du lịch hoặc gói thì tiện hơn

Mới mua được bộ mĩ phẩm nhưng hôm trước nhân dịp đi du lịch với bạn bè, mình đã mang theo và dùng vì hợp da, ưa dã man. Mỗi cái là không có set mini loại nhỏ hoặc gói nhỏ chuyên cho đi du lịch. Thế là mị phải mang cả bộ theo để chăm sóc da được trọn vẹn và đầy đủ các bước, kết quả là chiếm hơi chút diện tích và nặng. Vẫn mong có gói nhỏ hoặc set mini chuyên dùng khi đi du lịch thì sẽ tiện hơn. Mùa này đang là mùa du lịch mà.조회수 2회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comments


bottom of page