top of page

tự thưởng cho mình

Mùng 10 hứa lĩnh lương mua mĩ phẩm nên sau khi nhận được tiền cái mình mua ngay bộ mĩ phẩm mới này xem như thế nào. Thấy mọi người đang thi nhau dùng dòng K_ han này nên mình đã quyết chi tự thưởng cho mình bộ mĩ phẩm mới sau 1 tháng làm việc vất vả.


조회수 5회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comments


bottom of page